arazi ölçüleri

Bağ, bahçe,tarla arsa gibi alanların ölçülmesinde arazi ölçü birimleri kullanılır.

Arazi ölçü birimleri; AR,DEKAR,HEKTAR, DÖNÜM’dür. 

AR :100m2 lik bir alana 1 ar denir.( a) ile gösterilir.  1 ar = 100 m2 =1 dam2 dir. 

Arın katları 

DEKAR :1 ar’ın 10 katına 1 dekar denir. 1 daa = 10 a  ,  1 daa = 1000 m2 dir. 

HEKTAR : 1 arım 100 katına, 1 hektar denir. (ha) ile gösterilir.1 ha = 10 a , 1ha =10000 m2 

DÖNÜM : Yaklaşık olarak 1000 m2 lik alana , 1 dönüm denir. 1 dekar =1 dönüm = 1000 m2 dir.

 Arazi ölçüleri onar  onar büyür, onar  onar küçülür. 

ALIŞTIRMALAR 

1-   1 ar = 100 m2 =1 dam2

2-  10 ar = 1 dönüm = 1000 m2

3-  100 ar = 1 hektar = 10000 m2

 4-       52 a = 5,2 daa = 0,52 ha dır

5-       15 a = 1,5 daa = 0,15 ha

6-   4200 m2  = daa eder ? 

     ÇÖZÜM : 1daa = 1000 m2   ; 4200 : 1000 = 4,2daa eder.

7-   5 daa = m2

     ÇÖZÜM : 1 daa =1000     olduğundan  5 . 1000 = 5000 m2 eder.

8-   65 a = …. daa     1 a = 0,1 daa olduğundan , 65 a = (65:10) daa = 6,5 daa olur

9-   2,8 ha = ….a ,     1 haa = 100 a dır.   2,8 ha = 2,8 × 100 a = 280 a olur.

10-  3,4 a kaç desimetrekaredir?          1 a = 100 m2 olduğundan,    

3,4 a = 3,4 × 100 m2 = 340 m2 olur.            340 m2 = 34 000 dm2 dir.

Buna göre 3,4 a = 34 000 dm2 dir.

11-  0,045 hm2 24 000 cm2 = ……m2

12-  0,5 ha 8 a = ….daa

13-  0,04 km2 + 7800 m2 = …… dam2

 14-  2,4 dm2 – 3745 cm2 = …..cm2

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !